Rímskokatolícka farnosť sv. Martina, Lemešany

Farský list na stiahnutie: DECEMBER.pdf

Od 25. novembra až do odvolania, platí zákaz verejných bohoslužieb. Sv. omše vo farnosti budú naďalej slúžené podľa vyhlásených úmyslov, bez účasti verejnosti. Prosíme, aby ste toto nariadenie dodržiavali.

K nedeľnej zbierke na Charitu: Veriaci môžu prispieť počas celého adventného obdobia aj hotovosťou na farskom úrade. V kostole (na výveske) je informačný plagát (s číslom účtu, QR kódom), ktorý bol zaslaný farnostiam, a tiež letáky a poštové poukážky. Plagát s číslom účtu zbierky na charitu je nižšie na tejto stránke.

 
V kostole (na farksom úrade) si môžete opäť zakúpiť vianočné oblátky v cene 1 euro. Ich kúpou podporíte obnovu pútnického areálu v Obišovciach.
 
Dočasne nebudú ani stretnutia pre birmovancov.
 
Snúbenci, ktorí plánujú uzavretie manželstva v budúcom roku, môžu využiť online kurzy, ktoré aktuálne organizuje Arcidiécezne centrum pre rodinu v Košiciach. Viac nájdete na: www.rodinake.sk