Festival radosti

21.08.2012 00:00

4. FESTIVAL RADOSTI Pavlovce nad Úhom

Náš dlho očakávaný festival radosti sa konal 16.8.2012 v Pavlovciach nad Uhom.Niesol sa v duchu hesla Láska nikdy nezanikne.Tejto téme sa venovali všetci prednášajúci a aj kňazi na omšiach.Hned po registrácii nás zaradili do skupín podla veku.Skupiniek bolo 45 a v týchto skupinkách sme trávili väčšinu času.Program bol pestrý vrátane adorácii, koncertu a krížovej cesty.Počas krížovej cesty niesli mladý drevené kríže,na ktoré pribíjali svoje hriechy, na znak toho, ako ludia pribili svojimi hriechmi Ježiša na kríž.Po  krížovej ceste kňazi lístky s hriechmi symbolicky spálili.Našim veľkým zážitkom bolo spievat v zbore,ktorý tvorili ludia z viacerých kútov Slovenska.Spevom sme každí vyjadrili radosť z tohto stretnutia.Spolu sme tvorili jedno velké spoločenstvo, v ktorom bolo cítit Božiu lásku.Tešíme sa na ďalšie stretnutie v Pavlovciach:)

Julka a Veronika