1.sv. prijímanie

1.sv. prijímanie

Predbežný termín 1. sv. prijímania v tomto roku je 12. máj 2013 o 10.30 hod. Je to druhá májová nedeľa.

Žiaci tretieho ročníka, ktorí sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, absolvujú hodiny náboženskej výchovy v škole od 1.-3. roč. Na začiatku 3. ročníka prídu rodičia, po výzve v nedeľných oznamoch zapísať dieťa ku katechetickej príprave prvoprjímajúcich. Každý pondelok je katechéza vo farskom kostole v Lemešanoch po svätej omši za účastí detí. Nedeľnú a sviatočnú účasť na sv. omši si deti potvrdia podpisom kňaza v sakrestii po sv. omši. Rodičia detí, ktoré neboli pokrstené v miestnej farnosti, nech vyzdvihnú krstný list dieťaťa na farskom úrade, kde bolo dieťa pokrstené.