1.sv. prijímanie

1.sv. prijímanie

Termín 1. sv. prijímania v tomto roku je 18. máj 2014 o 09.00 hod.v Lemešanoch a o 10:30 hod. v Chabžanoch.