Mládežnícka adorácia

Mládežnícka adorácia

Pozvývame vás na adoráciu v sobotu 10.11.2012 o 19:00 v Lemešanskom kostole.
Chceme si uctiť Eucharistiu. Adorácia sa budte niesť v tonoch chvály, vďaky za to čo nám Boh dáva
a ako taká predpríprava na slávenie odpustovej slávnosti.


Čo je to adorácia?
sk.wikibooks.org/wiki/Modlitby:_Ador%C3%A1cia