Birmovka

Birmovka

Sviatosť birmovnia udelí o. biskup Mons. Stanislav Stolárik našim birmovancom 19.10.2014 o 10:30 hod. vo farskom kostole v Lemešanoch.