Čas štyroch sviec - Adventný večer slova a hudby, Lemešany