Fórum mladých 2013

V dňoch 15.-17.februára 2013 sa uskutoční v Prešove v prietoroch Gymnázia sv. Moniky (GSM) Fórum mladých Košickej arcidiecézy. Je to stretnutie delegátov farností a spoločenstiev mladých, ktorí spoločne diskutujú na aktuálne témy, ktoré sa týkajú života mladých v rovine spoločenskej a duchovnej. Tento rok je témou Fóra "Ty si RO(c)K viery". Informácie a prihlasovanie na fare. Tešíme sa na Vás.