Jasličková pobožnosť

Pozývame vás na Jasličkovú pobožnosť o narodení Ježiška, ktorú si pripravili mladí a deti našej farnosti.

25.12. o 15:00 v Lemešanskom kosotle.