Krst

Krst

Sviatosť krstu nahlási jeden z rodičov s rodným listom dieťaťa. Rodič dáva súhlas, že dieťa bude vychovávané v katolíckej viere.
Podmienky krstného rodiča: žije praktickým kresťanským životom, pobiromovaný, vek nad 16 rokov. Termín krstu je po dohode s kňazom.