Mládežnícke večeradlo

Mládežnícke večeradlo

Dňa 8.12.2012 o 18:00 sa v Lemešanskom kostole budú modliť a spievať mladí.

Poďme spoločne prosiť PREBLAHOSLAVENNÚ MÁRIU BOHORODIČKU VŽDY PANNU.
Doneste si so sebou knihu: Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.