OPEKAČKA

23.9.2012 o 14:00 na farskom dvore :) Každí, kto rád spieva, je vítaní.