Sviatosť pokánia

Sviatosť pokánia

Sviatosť pokánia môžete prijať vždy pred svätou omšou, okrem nedele a sviatkov. V prvopiatkovom týždni a pred sviatkami si pozrite čas spovedania vo farskom liste. Pred prijatím sviatosti pokánia je potrebné si vykonať náležitú prípravu – spytovanie svedomia napr. podľa JKS.