Zapáľme svetlo obetiam

Pod týmto mottom sa bude konať 6. celomestská svätá omša za život v Košiciach. Na jej slávenie vás pozývame do Kostola Kráľovnej pokoja vo farnosti Košice-Juh v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, 2. novembra 2012 o 18:00 hod. Hlavným celebrantom bude o. arcibiskup Bernard Bober.