Zaži spoločentvo! - Lemešany

Máš za sebou birmovku alebo viac ako 18 r.?
PRÍĎ A ZAŽI PRIJATIE A SPOLOČENSTVO MLADÝCH!

... sv. omša, priateľstvo, diskusia, prijatie, rovesníci, modlitba, chvály....

BOH ČAKÁ PRÁVE TEBA! :) Farský kostol Lemešany, 26.4.2013 v piatok so začiatkom o 18:00 sv.omšou ! :) a potom sa presunieme do zasadačky na obecnom úrade.

"Kde sú dvaja alebo traja zhromažení v mojom mene, tam som ja medzi nimi!" (Mt 18,20)

"Najväčší dar, ktorý môže človek dostať z nebies je, že dokáže dobre žiť s tými, ktorými je oblopení..."

"Nieje dobré byť človeku samému, urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná." (Gn 2,18)

Cesty sa delili v žltom háji, bol by som tak rád nelenil, šiel oboma a zvedel, čo taja, tú prvú sledoval som očami, dal jej zbohom, keď stratila sa v zeleni. Šiel po druhej, ktorá sa ponúkala, snáď právom prednosť som jej dal, zarástla trávou, prešliapať chcela, tu prvú mi však pripomenula, keď som ju poctivo prešliapal.
Jedná i druhá tu zasypaná ležali pokojne pod lístím. Tú prvú som zamýšľal pre iné rána, avšak každá cesta je predošlou daná a sotva kedy sa tam navrátim.
Po rokoch poviem to zrazu s povzdychom, ako čas plynie. Dve cesty sa delili, ja šiel som tou, kde ich išlo menej predo mnou a potom bolo všetko iné.
(Robert Frost, americký spisovateľ, básnik)