Rímskokatolícka farnosť sv. Martina, Lemešany

Farský list na stiahnutie: JANUÁR.pdf  

Snúbenci, ktorí plánujú uzavretie manželstva v budúcom roku, môžu využiť online kurzy, ktoré aktuálne organizuje Arcidiécezne centrum pre rodinu v Košiciach. Viac nájdete na: www.rodinake.sk