Sviatosti

Sviatosť pokánia

Sviatosť pokánia môžete prijať vždy pred svätou omšou, okrem nedele a sviatkov. V prvopiatkovom týždni a pred sviatkami si pozrite čas spovedania vo farskom liste. Pred prijatím sviatosti pokánia je potrebné si vykonať náležitú prípravu – spytovanie svedomia napr. podľa JKS.

Pomazanie chorých

Príbuzní chorého, ktorý je v blízkom nebezpečenstve smrti, nech čím skôr upovedomia o jeho stave kňaza, aby chorého zaopatril sviatosťami. Netreba čakať, kým sa zdravotný stav zhorší, lebo tým znemožníme zomierajúcemu dobrú prípravu na odchod do večnosti. Pri zomierajúcom sa odporúča...

Birmovanie

Birmovka bude v našej farnosti potom, čo sa nahlási dostatočný počet záujemcov o prijatie tejto sviatosti. V oznamoch sa potom vyhlási prihlasovanie na farskom úrade. Je potrebné sledovať farské oznamy.

Krst

Sviatosť krstu nahlási jeden z rodičov s rodným listom dieťaťa. Rodič dáva súhlas, že dieťa bude vychovávané v katolíckej viere. Podmienky krstného rodiča: žije praktickým kresťanským životom, pobiromovaný, vek nad 16 rokov. Termín krstu je po dohode s kňazom.

Manželstvo

Snúbenci prídu aspoň 3 mesiace pred sobášom najprv na faru dohodnúť s kňazom predmanželskú prípravu a termín sobáša. S rodným listom a občianskym preukazom vypíšu štátnu zápisnicu na matrike Obecného úradu a pri prvom stretnutí predmanželskej prípravy predložia tieto...