Kontakt

 

R í m s k o k a t o l í c k a     c i r k e v,     f a r n o s ť   L e m e š a n y 

PaedDr. Mgr. Peter Lazor - správca farnosti

0948 292 954

IČO: 42088151
SK5209000000005031722068

 


 

  

Kontaktujte nás