História

Vznik farnosti: 1.7.2012

Historické údaje obce Chabžany

Najstaršia písomná správa o obci je z roku 1330.

Vývoj názvu obce: r. 1330-Buken, 1351-Beky, 1427-Bwky, 1773-Bukj, Habžany, 1786-Buki, Habžan, 1920-Habžany a r. 1927-Chabžany a maďarsky- Böki.

Obec bola majetkom: r. 1330 komesa Boduna z rodu Abovcov, v r. 1417-Ruszkay, r. 1427 obec mala 15 port, r. 1430-Visontay, Rozgonyi, 1601-Pacolh, 1607-Galambocza, 1621-Berthóly, 1751-Sztaray, Pechy a v 19. Stor. Bujanovič a Ujházy.

Počet obyvateľov: r. 1789-269; 1828-310; 1850-320; 1869-306; 1880-250; 1890-217; 1900-306; 1910-277; 1921-222; 1930-227; 1940-254; 1948-230; 1961-253; Roku 1965 bola obec pripojená k obci Lemešany. Obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. Okolo r. 1850 bolo v Chabžanoch vzorné pánske hospodárstvo, ovčiarstvo a výrobňa syrov. Kaštiel Bujanovičovcov sa uvádza r. 1863. V 18. str. bola v obci aj pošta. Roku 1831 sa obyvatelia zúčastnili sedliackého povstania.

História kostola: Pôvodný kostol bol zasvätený sv. Barbore a s farou stál na mieste, kde je teraz stĺp s obrazom – asi 300 m na západ od teraj. kostola. Záznamy o postavení kostola nie sú. Farnosť jestvovala už v r. 1747 a mala aj matriku. R. 1847 bola preložená do Budimíra. Kaplnku i školu a dve miestnosti pre učiteľa dal vybudovať v Chabžanoch pomocou veriacich Eduard Bujanovič asi v I. pol. 19. storočia. Nápis na budove v preklade znie: „Poď dieťa modli sa Pánu Bohu a uč sa.“ R. 1900 bolo v Chabžanoch 246 rím. katolíkov , 49 gr. katolíkov, 8 evanjelikov a 2 židovských obyvateľov.

Škola bola v r. 1930 zrušená a tak všetky miestnosti slúžili len pre cirkevné účely. R. 1977 rozhodnutím biskup. úradu boli Chabžany, časť Lemešian, priradené k farnosti Drienov. V období, keď bola zrušená škola, bol z kostola odcudzený zlatý kalich, rozlomený a predaný do Košíc. Podarilo sa ho získať späť. Bol uložený 4 roky na fare odkiaľ zmizol. R. 1926 bola na kostole pokrývaná veža. Roku 1982 a 1983 za veľkej obetavosti miestnych občanov bol kostol celý zreštaurovaný do terajšej podoby. Október 1983 – znovuotvorenie zreštaurovaného kostola.

Kňazi pôsobiaci vo farnosti:

Jozef Borzay, dekan od r. 1852 do r. 1896 – pochovaný v Budimíri

Pavol Šidelský, farár od r. 1896 do r. 1916  - pochovaný v Budapešti

Augustín Richtarčík, farár od r. 1916 do r. 1931 – pochovaný v Haniske

Róbert Miko, správca fary od r. 1931 do r. 1935 – pochovaný v Pezinku

Jozef Prokop, správca fary od r.. 1935 do r. 1959  - pôsobí v Košiciach

Vojtech Juhás, správca fary od r. 1959 do 31.10.1976 – pôsobí vo Svinici

Jozef Kendra, kaplán od 1.11.1976 – pôsobil v Budimíri

František Doľák, farár – Drienov od 1.1.1977.

Jozef Maňko, farár - pôsobí v Poľove

Juraj Rendeš, farár - pôsobil v Drienov

Peter Lazor, farár od 11.11.2012 - farnosť Lemešany