Pomazanie chorých

Pomazanie chorých

Príbuzní chorého, ktorý je v blízkom nebezpečenstve smrti, nech čím skôr upovedomia o jeho stave kňaza, aby chorého zaopatril sviatosťami. Netreba čakať, kým sa zdravotný stav zhorší, lebo tým znemožníme zomierajúcemu dobrú prípravu na odchod do večnosti. Pri zomierajúcom sa odporúča modliť Korunku Božieho milosrdenstva, sv. ruženec a iné modlitby, ktorými sprevádzame jeho odchod do večnosti.